Menu
ZŠ a MŠ Vřesina

Základní škola

Budova základní školy disponuje 5 kmenovými učebnami2 odbornými učebnami, a to učebnou informatiky a přírodovědnou. Jednou z vytyčených priorit školy je využití digitálních technologií, k čemuž slouží nově vybavená počítačová učebna 24 žákovskými počítači, centrálním učitelským notebookem3D tiskárnou. Pro výuku informatiky využíváme dále robotické stavebnice VEX, a to verze VEX 123 a VEX GO. Škola je vybavena celkem 4 třídními sadami uvedených stavebnic. V rámci Klubu ICT jsou také využívány programovatelné stavebnice Micro:bit doplněné o příslušenství nebo VR brýle.

Každá učebna naší školy disponuje nepřetržitým bezdrátovým připojením k internetu, ve všech jsou k dispozici buď interaktivní tabule, nebo keramické tabule s moderními dataprojektory, které jejich interaktivitu zajišťují. Pracujeme současně se 60 ks iPadů a každá kmenová třída je vybavená Apple TV. Mobilní zařízení jsou dobíjena v napájecí stanici iKufr a do kmenových tříd přemisťována v iTaškách. Všichni vyučující mají k dispozici vlastní pracovní notebooky a iPady.

Škola profituje z moderně vybavené velké tělocvičny s výborným zázemím, která je využívána nejen pro výuku a společné školní aktivity, ale také ke sportovním volnočasovým aktivitám po vyučování.

Školní vzdělávací program

Podtitul našeho ŠVP je Škola porozumění, neboť usilujeme o to, abychom naše žáky vedli k drobné každodenní radosti z porozumění novému a postupně dospívali k porozumění okolnímu světu, k porozumění tomu, co a proč se v něm děje. Snažíme se svěřené žáky přivést k tomu, aby porozuměli sobě samým, svým vrstevníkům a všem, s nimiž se setkávají. Naším přáním je, aby se žáci v průběhu vzdělávání stávali vnímavými osobnostmi s vlastním úsudkem, schopností vyjádřit svůj postoj a zároveň respektovat názor druhých.

Výchovně-vzdělávací priority školy

  • podpora informatiky, využívání digitálních technologií ve výuce;
  • podpora čtenářské a finanční gramotnosti žáků;
  • rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce;
  • podpora rozvoje pohybových dovedností, vedení ke zdravému životnímu stylu;
  • rozvoj estetického cítění a aktivní zapojování se do výtvarné tvorby.

 

Aktuálně

Základní škola

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace
21. dubna 6
747 20 Vřesina

Ředitelka školy:           doc. PhDr. Radana Metelková  Svobodová, Ph.D.
Tel. 595 031 066
E-mail: zs@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: ing. Karla Jindrová
Tel: 597 071 425
E-mail: ms@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

IČO: 750 290 06 

Bankovní spojení:  294555465/0300

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Projekty