Menu
ZŠ a MŠ Vřesina

Družina

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družiny – s názvem Strom poznávání, zábavy, porozumění a odpočinku.

Školní družina má dvě oddělení. 

1. oddělení (1. a 2. třída) 

2. oddělení (3., 4. a 5. třída) 

Kapacita školní družiny je 60 dětí (30 dětí v každém oddělení).

Ranní provoz ŠD je od 6.15 – 7.40 hodin.

Odpolední provoz ŠD je od 11.40 – 16.45 hodin.

Cílem školní družiny je relaxace a odpočinek dětí v době po obědě a zájmové vzdělávání, které je zaměřeno na různé týdenní aktivity – pohybové a didaktické hry, výtvarná činnost, rukodělné práce, četba, zpěv, společenské hry a celoroční hra podle časopisu Pastelka. Velký důraz je kladen na pobyt dětí venku na hřišti nebo při vycházkách.

  • Chceme vychovávat k smysluplnému využívání volného času, nabízíme dostatek námětů pro naplňování volného času.
  • Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinek, relaxaci, hru, individuální práci, motivační projekty.
  • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, ohleduplnost, bráníme agresivitě, vedeme k otevřené komunikaci, spolupráci a respektování jeden druhého.
  • Učíme děti chránit přírodu a životní prostředí, myslet ekologicky, vytvářet si kolem sebe příjemné a estetické prostředí.
  • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a vnitřním řádem školní družiny.

Družina

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace
21. dubna 6
747 20 Vřesina

Ředitelka školy:           doc. PhDr. Radana Metelková  Svobodová, Ph.D.
Tel. 595 031 066
E-mail: zs@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: ing. Karla Jindrová
Tel: 597 071 425
E-mail: ms@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

IČO: 750 290 06 

Bankovní spojení:  294555465/0300

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Projekty