Menu
ZŠ a MŠ Vřesina

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - příspěvková organizace, je neúplnou základní školou s 1. – 5. ročníkem, přičemž každý ročník je zastoupen jednou třídou. Ve školním roce 2023/2024 jsme zahájili vzdělávání 86 žáků 1. stupně ZŠ. Nejvyšší povolený počet žáků je stanoven na 110.

V ranních i odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu, v níž se nachází dvě oddělení. Jejich celková kapacita je maximálně 60 dětí. Na počátku školního roku 2023/2024 zájmové bylo k zájmovému vzdělávání přihlášeno právě 60 dětí. Provozní doba ŠD je ráno od 6.15 hod. do 7.40 hod. a odpoledne od 11.40 hod. do 16.45 hod. 

Součástí základní školy je od 1. ledna 2003 mateřská škola, která disponuje třemi třídami. Nový školní rok 2023/2024 jsme započali s 64 dětmi. Maximální povolený počet dětí, které mohou mateřskou školu navštěvovat, je 74. Provozní doba MŠ je od 6.15 hod. do 16.45 hod.

Škola zahrnuje také výdejnu stravy, ta zajišťuje jak stravování dětí v mateřské škole, tak ve škole základní. Strava je dovážena z vývařovny Základní školy Bohuslavice. Aktuálně není možnost výběru jídel a nejvyšší povolený počet strávníku je stanoven na 184.

Název školy: Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace

Sídlo: 21. dubna 98/6, 747 20 Vřesina

IČO: 75029006

REDIZO: 600 142 728

Součásti školy:

 • Základní škola IZO: 102 432 112
 • Školní družina IZO: 120 004 348
 • Školní jídelna – výdejna IZO: 120 004 356
 • Mateřská škola IZO: 107 629 151

Telefon:

 • 595 031 066 – ředitelka školy
 • 778 745 024 – sborovna ZŠ
 • 778 745 025, 771 276 200 – školní družina, školní jídelna
 • 597 071 425 – zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání
 • 778 745 023 – třída Oranžoví motýlci 
 • 778 745 026 – třída Žlutá sluníčka
 • 778 004 094 – třída Zelené žabky

E-mail:

Webová stránka: www.skola-vresina.cz

Datová schránka: bvimi47

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB)

Číslo účtu: 294555465/0300

Ředitelka školy: doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.

Zřizovatel školy: obec Vřesina

Adresa: 21. dubna 1, 747 20 Vřesina

Právní forma: Obec

IČO: 006 355 45

O nás

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace
21. dubna 6
747 20 Vřesina

Ředitelka školy:           doc. PhDr. Radana Metelková  Svobodová, Ph.D.
Tel. 595 031 066
E-mail: zs@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: ing. Karla Jindrová
Tel: 597 071 425
E-mail: ms@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

IČO: 750 290 06 

Bankovní spojení:  294555465/0300

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Projekty