Menu
ZŠ a MŠ Vřesina

Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Vřesina pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy (zejména dle § 34 školského zákona) následovně:

Zápis proběhne s osobní účastí v mateřské škole ve třídě Zelené žabky

Termín zápisu: čtvrtek 2. 5. 2024 od 15:30 do 18:00 hod.

K zápisu si přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie)
  • Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte

Bližší informace k zápisu:  

  • Formuláře naleznete níže v přílohách (žádost o přijetí, potvrzení lékaře)
  • Seznamte se s Kritérii přijetí dítěte (v přílohách, na nástěnce v MŠ)

Požadované dokumenty můžete také doručit od 2. 5. do 16. 5. 2024 jedním z následujících způsobů:

  • Poštou na dodací adresu Základní škola a mateřská škola Vřesina, okr. Opava – příspěvková organizace, 21. dubna 6, 747 20 Vřesina (rozhodující je datum podání na poštu).
  • Do datové schránky mateřské školy (bvimi47).
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na sekretariat@skola-vresina.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Jednotlivé žádosti o přijetí jsou ohodnoceny počtem bodů podle kritérií pro přijetí. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií na odevzdané žádosti o přijetí. Přednostně bude přijato dítě s celkovým vyšším hodnocením. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Seznam bude zveřejněn v zákonné lhůtě (do 30 dnů od zahájení správního řízení – přijetí žádosti) na vstupních dveřích mateřské školy a webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů. Kladná rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání jsou považována za oznámená ke dni zveřejnění seznamu.

Ke stažení:

ŽÁDOST o přijetí dítěte do MŠ (218.66 kB)

POTVRZENÍ lékaře (184.47 kB)

Leták - Zápis do MŠ na 2024-25 Typ: PDF dokument, Velikost: 237.47 kB

Kritéria přijetí na šk. rok 2024-25 Typ: PDF dokument, Velikost: 282.07 kB

 

Mateřská škola

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace
21. dubna 6
747 20 Vřesina

Ředitelka školy:           doc. PhDr. Radana Metelková  Svobodová, Ph.D.
Tel. 595 031 066
E-mail: zs@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: ing. Karla Jindrová
Tel: 597 071 425
E-mail: ms@skola-vresina.cz
Web: www.skola-vresina.cz

IČO: 750 290 06 

Bankovní spojení:  294555465/0300

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Projekty